ΑΡΓΥΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΡΟΣ

Μαύρη ζώνη στο Brazilian Jiu-Jitsu, εκπαιδευτής και συνιδιοκτήτης της σχολής Octagon Αcademy Jiu-Jitsu. Ο Αργύρης Βαρδαρός είναι ζωντανή απόδειξη πως στη χώρα μας οι πολεμικές τέχνες βιώνουν άνθηση και αυτό οφείλεται στη νέα γενιά ανθρώπων που έχουν φέρει φρέσκιες ιδέες και διάθεση στο χώρο. Ο ίδιος εξάλλου αντιλαμβάνεται μια βαθύτερη σύνδεση μεταξύ του εαυτού του και του BJJ, αφού το θεωρεί έναν τρόπο βελτίωσης και ψυχικής ενδυνάμωσης του ίδιου του, του εαυτού.

  • Ελλάδα
  • December 1, 2022
  • Brazilian jiu-jitsu

HIGHLIGHTS

  • 2022 - Black Belt from Prana Jiu JItsu
  • 2022 - Head coach and founder of Octagon Academy